Search this site
wpc5cf16c5.png
wpbc27e437.png
wpab109d53.png
wp2e492076.png
wpdf1b0f8e.png
ENGLYN.COM
Dewch i mewn i annedd englynion ar y We
              Hanes a diben englyn.com

“Onid ydych eisoes wedi gwneud hynny, prynwch lyfr bychan i’w gadw yn eich llogell. Copïwch ynddo’r englynion hyn, ychwanegwch rai o’ch dewis eich hunain, a deliwch ati i gasglu rhai.
Y mae’n ofid mawr i mi heddiw na buaswn wedi gwneud hyn flynyddoedd lawer yn ôl. Daw’r englynion yn gyfeillion agos iawn atoch o’u dysgu a’u hadrodd drachefn a thrachefn. Lleufer dyn yw llyfr da.”

Fel hyn ysgrifennodd  J. Ellis Williams yn ‘Yr Herald Cymraeg’, Awst 4, 1947. Dyma ni yn yr unfed ganrif ar hugain, a’r rhyngwe’n rhoi cyfle inni drosglwyddo hoff gynnwys ein casgliadau i bawb, gwyrth na fuasai Ellis Williams erioed wedi breuddwydio amdani ar y pryd.  

Sylfaen y wefan hon oedd ‘llyfr bychan’ a brynais ers talwm mewn siop llyfrau ail-law. Rhwng y cloriau roedd llawer o doriadau o bapurau Cymraeg yr ugeinfed ganrif yn ymwneud â barddoniaeth, yn enwedig englynion.  Doedd ynddo ddim byd i ddangos enw’r perchennog blaenorol. Gwelaf gyfle i ledaenu  mwynhâd amlwg y perchennog anhysbys drwy gyhoeddi ar y We y casgliad a wnaeth hi neu ef, ynghyd ag englynion eraill.

Yr wyf yn hyderus y bydd pobl yn anfon rhagor o enghreifftiau. Yn raddol, gobeithio, fe ddaw englyn.com yn gasgliad, neu ‘flodeugerdd’ electronig ar gyfer Cymry ledled y byd, ac yn fodd i blant Cymru gael mynd yn hwylus at elfen bwysig o’u treftadaeth, sef y traddodiad o farddoni ar goedd, gyda’r gwrandawyr a’r darllenwyr yn rhannu yn y gwaith lledaenu sy’n gwneud englyn da yn hysbys i bawb. Eto i gyd, gallai rhywrai anghydweld, felly gwelwch ‘Tacluso’.
wpaab6e32e.png
CARTREF ENGLYNION
wp00a3da75.png
Draig Goch
wpba377a3b.png
wpb3f5aa41.png
wpe40d3fce.png
wpca0dc21b.png
wp400274be.png
wp88c8dcb8.png
wp3b549497.png
wp5c078eab.png

 

 CHWILIO

(tudalen)

 

 

 

 

 

<form action="ss.html" target=”ss”>

<b>Chwiliwch y wefan</b><br>

<input type="text" name="s">

<input type="submit" value="Ewch"

OnClick=”window.open(“,’ss’, ‘width=500,height=460,scrollbars,resizable’)”>

</form>

 

 

wp5533b116.gif